Nieuwe rubriek: Vragen staat vrij!

De gemeenten Molenlanden & Alblasserdam krijgen regelmatig vragen over zaken die spelen in en om het Werelderfgoed. De antwoorden zijn wellicht ook interessant voor u! De eerste 2 vragen gaan over de gebiedstoegankelijkheid: over pasjes en kosten.

Bij de gemeenten Molenlanden & Alblasserdam komen regelmatig vragen binnen over zaken in en om het Werelderfgoed. De antwoorden op deze vragen zijn wellicht interessant voor een grotere groep betrokkenen. Om die reden gaan we ze delen met u om onbegrip tegemoet te komen of hardnekkige geruchten uit de wereld te helpen. Onnodige zorgen zijn nergens goed voor, tenslotte!

De volgende twee vragen bereikten Eric Spaans, onze gebiedsregisseur, over toegang tot en openbaarheid van Werelderfgoed Kinderdijk

Vraag 1: “Wat is het standpunt van de gemeente Alblasserdam aangaande het plaatsen van een hek om het molengebied zodat de bewoners van Alblasserdam met een pasje een hek moeten passeren om op het Molenpad, de Molenkade en Blokweersekade vrij te kunnen wandelen, fietsen, joggen enz.? Ik heb dit gelezen in de Klaroen.

Vraag 2: “Waarom betalen voor een openbare weg als ik geen attracties bezoek? Ik wil niet betalen om in vrijheid van de natuur te kunnen blijven genieten.”

Antwoord van Eric Spaans: Dit zijn zomaar twee voorbeelden van vragen die ons regelmatig gesteld worden. Logisch, want wonen in de buurt van het molengebied is juist zo aantrekkelijk omdat de kades sinds de aanleg van de fiets- en wandelpaden het gebied zo makkelijk toegankelijk hebben gemaakt.

Die aantrekkelijkheid valt ook op bij toeristen en bezoekers van buiten de gemeente, die in toenemende mate het gebied bezoeken. Om daarvan een idee te geven: in 2010 praten we over ongeveer 125.000 betalende bezoekers; in 2019 waren dat er al ruim 360.000. En dan hebben we het alleen nog maar over betalende bezoekers want daarbovenop komen nog eens de vele tienduizenden bezoekers die naar het gebied komen zonder een kaartje te kopen.

In 2010 praten we over ongeveer 125.000 betalende bezoekers; in 2019 waren dat er al ruim 360.000.

Om dat allemaal te kunnen beheersen, wordt in de lokale pers om de zoveel tijd het idee van ‘een hek om het Werelderfgoed’ geopperd. Zover zal het denk ik nooit komen: het lijkt mij persoonlijk niet alleen lelijk, een fysiek hek, maar ook overbodig en onwenselijk.

Dat neemt niet weg dat, om het bezoek aan het Werelderfgoed te kunnen beheersen, ook de optie overwogen wordt om op bepaalde momenten, als het te druk wordt, de toegang tot het gebied voor bezoekers van buiten te kunnen beperken.

Het bezoek aan het Werelderfgoed zal nationaal en internationaal, zo verwachten wij, na de coronacrisis blijven groeien. Als we niets doen, wordt dat onbeheersbaar en worden zowel het molengebied als de omliggende kernen overlopen door toeristen. Dát willen we voorkomen; de omgeving van Kinderdijk mag geen Venetië worden waar bewoners wegvluchten omdat het toerisme alles overneemt.

Om deze stroom bezoekers te kunnen beheersen, zijn en worden een groot aantal met elkaar samenhangende maatregelen genomen zoals: invoeren vergunningparkeren, inrichten parkeervoorzieningen in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland (toeristenbussen en campers) en bezoeksplanning vooraf (tickets gekoppeld aan time-slots).
Maatregelen die juist ook voor de omwonenden in het leven zijn geroepen zodat zij lekker kunnen blijven recreëren in ‘hun’ gebied. Reguleren van de bezoekersstroom kan door bezoekers te laten betalen. Bij sommigen leeft het idee dat ‘de SWEK hierin een vinger in de pap heeft gekregen’ of beter wordt van de inkomsten, maar dat is niet aan de orde.

Stroom bezoekers moeten we beheersen, Kinderdijk mag geen Venetië worden.

Wellicht zijn deze maatregelen al voldoende, maar mocht dat nu niet het geval zijn, dan sluiten we niet langer uit dat op een gegeven moment toch ook een vorm van ‘regulering aan de poort’ nodig is. Bezoekers van buiten, die geen kaartje hebben gekocht, kunnen zo worden tegengehouden.

Dit vertrekpunt is vastgesteld in oktober 2019 door de samenwerkende overheden (Molenlanden, Alblasserdam, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) in het ‘Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk’.

In dat advies is ook nadrukkelijk bepaald dat ‘inwoners van de kernen altijd vrij en gratis moeten kunnen blijven genieten van het gebied’ om gewoon, lekker te kunnen wandelen of rustig te kunnen fietsen. We willen de groei van het toerisme in goede banen leiden om juist dit mogelijk te houden. Dat betekent dan dus wel dat indien er tot ‘controle aan de poort’ wordt overgegaan, de omwonenden een pasje of iets dergelijks krijgen om gratis toegang te krijgen. Een klein ongemak, maar alles beter dan overlopen worden door de onbeheersbare bezoekersstromen.

Op dit moment is nog niet door de politiek vastgesteld welke groepen onder de term ‘omwonenden’ gaan vallen en voor welke kernen van beide gemeenten dit alles gaat gelden. Het zullen in ieder geval de bewoners van de kern Kinderdijk, de Lekdijk tot aan molen de Regt en de bewoners van de West-Kinderdijk zijn. Maar of dat ook gaat gelden voor inwoners uit Nieuw-Lekkerland of Alblasserdam/Oud Alblas is nog niet besloten. Daar moet in de raden en besturen nog discussie over gevoerd worden.

Samenvattend: nee, er komt geen hek om het molengebied, maar we sluiten niet uit dat er ooit een vorm van toegangscontrole aan de poort nodig blijkt te zijn om de bezoekersstromen te kunnen beheersen. Als dat gebeurt, en ik verwacht overigens niet dat dat binnen 2-3 jaar al het geval zal zijn, zullen omwonenden gratis toegang houden. Voor welke omwonenden dat dan allemaal gaat gelden, moet de politiek nog beslissen.

Op deze website staat altijd de meest actuele informatie. Geef ook aan anderen door dat ze zich daar kunnen opgeven voor deze nieuwsbrief.