Trailerhellingen voor vaartuig hulpdiensten

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het molengebied voor hulpdiensten. Dit heeft geleid tot het opstellen van het ‘bereikbaarheidsplan hulpdiensten Molengebied Kinderdijk’. In dit plan zijn een aantal maatregelen opgenomen die bijdragen aan een betere bereikbaarheid van het molengebied voor hulpdiensten. Eén van deze maatregelen is de aanschaf van een vaartuig. Om dit vaartuig veilig te water te laten, is het noodzakelijk om trailerhellingen aan te leggen in het molengebied.

Locaties trailerhellingen

In september is gestart met het aanleggen van de trailerhellingen. Het gaat om de locaties Middelweg Overwaard (kant Alblasserdam) en de Blokweerschekade Nederwaard. Bij de keuze voor de locaties is rekening gehouden met verschillende factoren waaronder aanrijroutes, vaarafstanden en al dan niet centrale ligging in het gebied.

Planning
  • 01 september 2020 / Start aanleg trailerhellingen