Co-design: meedenksessies voor de entreezone

Nog geen conclusies, wel stof tot nadenken!

Op 29 oktober 2020 vond de eerste co-designsessie plaats; dit is een bijeenkomst waarbij een brede groep mensen mee mag denken over verschillende ontwerpvarianten. Uiteraard ook weer vanachter de pc of laptop. Ontwerpen voor het entreegebied van Werelderfgoed Kinderdijk werden getoetst bij ongeveer 40 betrokkenen. Dit waren (molen)bewoners, ondernemers en medewerkers van gemeenten, provincie en waterschap.

Zij keken vanuit verschillende invalshoeken en belangen naar het gebied en de problematiek. En dachten na over oplossingen. De volgende thema’s werden doorgenomen:

• Leefbaarheid van het entreegebied Kinderdijk-Elshout
• Versterken van het Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout
• Veiligheid: water en verkeer
• Financieel: investeringen en exploitatie
• Ruimtelijke kwaliteit
• Versterken van natuur en landschap

Leefbaarheid

Er is veel aandacht voor de leefbaarheid in het dorp Kinderdijk. Aan de uitkomsten van de sessies kunnen nog niet direct conclusies verbonden worden omdat er niet 1 juiste oplossing bestaat. Wat voor de één ideaal is, is voor de ander onacceptabel. Op 27 januari 2021 vindt de tweede co-designsessie met de brede groep van 40 betrokkenen plaats. Dan wordt verdergegaan op de thema’s ‘Historie’ en ‘Techniek’ die als aantrekkelijke speerpunten naar voren kwamen om het ‘Verhaal Kinderdijk’ te versterken. De verschillende varianten worden zorgvuldig bekeken met als doel om de beste voorstellen deze zomer weloverwogen in de gemeenteraden te kunnen presenteren.

Gerelateerd project