Kinderdijk is UNESCO Werelderfgoed en waarschijnlijk één van de meest gefotografeerde gebieden in Nederland. En terecht. De molens in Kinderdijk tonen een bijzonder staaltje Nederlands vakmanschap in de strijd tegen het water. Nergens ter wereld vind je een vergelijkbaar complex. Sinds 1997 prijkt het dan ook op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Logisch dat de Kinderdijkse molens hoog op het lijstje van ‘must-sees’ staat. Elk jaar komen honderdduizenden toeristen via water of weg naar het gebied. Dat betekent nogal wat voor de mensen die er wonen, voor de verkeersveiligheid en de beleving van bezoekers.

Er gebeurt heel veel in en rond Kinderdijk.

Het dorp, inclusief Werelderfgoed, ligt op het grondgebied van de gemeente Molenlanden. Je kunt je voorstellen dat er heel veel meer partijen bij zo’n wereldberoemd erfgoed betrokken zijn. Zoals buurgemeente Alblasserdam, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-Holland. Allemaal willen we dat het molengebied ook in de toekomst blijft bestaan. Dat lukt het beste als we samen optrekken bij het maken van plannen.

Daarom is er een gebiedsperspectief gemaakt. In oktober 2019 is door de gemeenteraden van Molenlanden en Alblasserdam het gebiedsperspectief vastgesteld.

Bekijk ook:

Wat is een gebiedsperspectief?

Heel simpel gezegd: we hebben opgeschreven hoe we de toekomst zien van Kinderdijk en de directe omgeving. Het gebiedsperspectief verbindt alle inspanningen en uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, waterveiligheid, economie, bereikbaarheid, cultuurhistorie, natuur en toerisme met elkaar.

Daarnaast biedt het een helder toekomstbeeld op het gebied Kinderdijk. Het gebiedsperspectief is zo de basis voor alle beslissingen en beleid die van invloed zijn op Kinderdijk en omgeving.

We willen graag dat iedereen, inwoner of bezoeker, op een prettige en veilige manier kan wonen, werken en recreëren in dit gebied. Eerder bedachten Alblasserdam, Molenlanden en de provincie dat ieder voor zich. Al die plannen, projecten en visies hebben we verzameld en van daaruit kwamen we tot een gezamenlijk idee. En ontdekten we waar nog aanvulling nodig was.

Ons gezamenlijk idee wordt geschetst in plannen en doelen voor de korte, middellange en lange termijn. Zo’n toekomstbeeld is belangrijk, omdat Kinderdijk voor iedereen een mooie plek moet blijven. Of je nu inwoner of bezoeker bent. Of je hier woont, werkt, recreëert of een bliksembezoek brengt. We hebben nu een duidelijk beeld waar we naartoe willen. Daardoor zijn we slagvaardiger: we kunnen meer, beter en sneller iets bereiken.

Ontwikkeling in de luwte

De kern van het Gebiedsperspectief Kinderdijk is dat de dorpen Kinderdijk, Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland zich in de luwte van de toeristenstroom kunnen blijven ontwikkelen.

Daarom moet er optimale grip komen op alle bezoekersstromen. Samenwerkende partijen maakten nieuwe afspraken voor een vorm van samen-besturen, organiseren én financieren waarmee de ambitie en doelen worden waargemaakt. 

Wat is er al gebeurd?

De afgelopen jaren zijn er al verschillende succesvolle maatregelen genomen. Ook al liggen er nog tal van uitdagingen in het verschiet, laten we niet vergeten wat er al is gebeurd. Een mooi voorbeeld is de in- en uitstapzone voor bussen die nu twee jaar in gebruik is. De overlast door stoppende en/of kerende bussen in het dorp is daardoor grotendeels verdwenen. Na het afzetten van de passagiers parkeren chauffeurs nu op een bedrijventerrein aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. Na het bezoek worden de gasten op dezelfde plek weer opgepikt.

Campers mogen alleen in de weekenden nog parkeren in Kinderdijk. Dat kan op het terrein van Royal IHC. Voor de rest zijn de campers nergens meer welkom in Kinderdijk. Dit blijft een uitdaging, omdat het aantal camperaars dat door Europa reist fors groeit. Camperplaats Kinderdijk in Alblasserdam, straks gevestigd op Sportpark Souburgh, stond de afgelopen jaren regelmatig helemaal vol.

Het gebruik van de Waterbus overtreft alle verwachtingen. In de zomerperiode staan toeristen vanaf de Rotterdam Erasmusbrug en Dordrecht Centrum met een directe lijn binnen een half uur voor de entree van het molencomplex. Sinds de komst van QBuzz naar de Alblasserwaard is Kinderdijk sneller en vaker met de bus bereikbaar. Drie buslijnen komen dagelijks in Kinderdijk. Lijn 316 rijdt vanaf Dordrecht Centraal in 35 minuten naar de entree van het molencomplex.

Tegelijk met de bouw van het nieuwe Bezoekerscentrum is ook de infrastructuur binnen het Werelderfgoed flink verbeterd. Vooral het groepsbezoek verloopt daardoor vele malen soepeler.

Het in goede banen leiden van de toeristenstroom (het visitormanagement) is primair een taak van de SWEK en de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam. Zij vormen samen met Waterschap Rivierenland de werkgroep visitormanagement. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer.

Laatste nieuws

Laatste project