Eénrichtingsverkeer voor bezoekers

In het dorp zijn de trottoirs smal en is het moeilijk om de 1,5 meterregel te handhaven. Bezoekers die parkeren bij Royal IHC worden via borden, flyers en een verkeersregelaar gewezen op de éénrichtingroute naar het Molengebied via de Molenstraat en de terugweg via de Lekkade. Deze maatregelen werken goed volgens de BOA’s die regelmatig toezicht houden.