Gemeente koopt Buena Vista en Windkracht 4

Op 19 oktober jl. is de gemeente Molenlanden eigenaar geworden van Windkracht 4 en het oude waardhuis van de Nederwaard, waar op dit moment restaurant Buena Vista is gevestigd. Beide panden staan in het entreegebied van het Werelderfgoed. Nu de gemeente eigenaar is van deze panden (en de achterliggende percelen) kan Molenlanden door met het herontwikkelen van het gebied.

Het oude waardhuis van de Nederwaard heeft een monumentale status en is een belangrijk onderdeel in de uitstraling van het Werelderfgoed. Door de aankoop vergroot de gemeente de grip op het gebied; zo is het beter mogelijk om de bezoekersstromen te beheersen.

Wethouder Arco Bikker: “De aankoop van de panden is daarom voor de gemeente en voor alle betrokkenen een belangrijke stap voor Kinderdijk. We willen immers allemaal dat het toerisme bijdraagt aan het behoud van de molens, het verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de natuur. Het optimaal kunnen beheersen van de bezoekersstromen is daarvoor essentieel.”

Het oude Waardhuis krijgt belangrijke plek in de Werelderfgoedwaardige entree van Kinderdijk

Samen met alle betrokken partijen, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een stedenbouwkundige visie voor het entreegebied. Peter-Jan van Steenbergen, directeur van de SWEK: “Hiermee kunnen we een Werelderfgoedwaardige entree krijgen. Die ook voor de inwoners van het dorp een aantrekkelijke plek wordt. Het oude Waardhuis zal daarbij een belangrijke rol gaan spelen”.

Nu de gemeente eigenaar is, kan de ontwikkeling van de plannen worden doorgezet. Naar alle waarschijnlijkheid stelt de raad begin 2022 de stedenbouwkundige visie vast. De huidige exploitant blijft tot eind 2023 actief. In de komende maanden worden de herinrichtingsplannen verder uitgewerkt en voorbereid. De daadwerkelijke uitvoering start dan begin 2024.