Hoe (on)toegankelijk blijven de molens in Kinderdijk?

Op dinsdag 5 januari bespraken de gemeenteraden van Alblasserdam en Molenlanden onder andere de toegankelijkheid van het Kinderdijkse molengebied.

Grip krijgen

Om grip te krijgen op de steeds groter wordende toeristenstroom naar de Kinderdijkse molens, als internationaal trekpleister, is het nodig dat er goed gekeken wordt naar de toegankelijkheid van dit gebied. In navolging van andere landen, waar het heel normaal is om te betalen voor bezoek aan attracties, wordt het molengebied op dit punt ook onder de loep genomen. Zo betalen we op allerlei plekken in de wereld met de grootste vanzelfsprekendheid entree om in een specifiek natuurgebied te kunnen wandelen.


Een hek om de molens?

Omdat het reguleren van de bezoekersstroom in het molengebied neerkomt op het beperken van de vrije toegang in een gebied waar mensen uit de directe omgeving recreëren, naar school en werk fietsen etc., is het niet iets dat je zomaar even instelt en regelt.

Gebiedsregisseur Eric Spaans: “Steeds meer hebben we het besef gekregen dat je niet zomaar een hek om de molens heen kunt zetten. Het brengt grote consequenties voor veel partijen met zich mee, waar je een oplossing voor moet vinden. Juridisch gezien moet je hele goede argumenten hebben; op welke grondslag doe je het? Zeker als het aangevochten wordt kan het zomaar twee jaar duren voordat je het rond hebt.”

“Steeds meer hebben we het besef gekregen dat je niet zomaar een hek om de molens heen kunt zetten.”

Wie zijn de ‘gelukkige’ omwonenden?

Duidelijk is in elk geval dat omwonenden vrij toegang blijven houden tot het molengebied. Dit zijn inwoners van Kinderdijk, de West-Kinderdijk in Alblasserdam en de Lekdijk tot aan molen De Regt in Nieuw-Lekkerland.
Spaans: “Wie omwonende is, moet in de politiek worden vastgesteld. Het is nog niet duidelijk of de overige inwoners van Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland ook onbeperkt toegang houden. Dit vraagstuk vergt nog een politiek debat.” En ook al heb je vrij toegang, de dynamiek zal veranderen in een gebied dat steeds meer aantrekkingskracht krijgt, juist door de coronacrisis, waarbij Nederlanders in eigen land mogelijkheden zoeken om te recreëren.

Het Transferium als virtueel hek

Op dit moment ligt nog niets vast. De haalbaarheid van de optie om het gebied open te houden hangt samen met het nieuw te realiseren Transferium in Alblasserdam. Dat moet de enige parkeermogelijkheid worden waarbij naast de (online) parkeerkaart ook een entreeticket nodig zal zijn om gebruik te maken van de shuttle en de bezoeklocaties te bezoeken. Zo zet je een virtueel hek neer. Ook zal het dan nog moeilijker zijn voor touroperators om onaangekondigd neer te strijken in Kinderdijk; dat is nu ook al de situatie maar er zijn nog steeds touroperators die zich niet aan de regels willen houden.

Open, halfopen of gesloten?

Als het gebied halfopen blijft, dan betekent dit dat wandelaars en fietsers, die niet het volledige toeristenprogramma van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk willen afnemen, ook moeten betalen. Omwonenden uitgezonderd. Het laatste woord is hierover zeker nog niet gezegd maar dat we naar een gereguleerde toegankelijkheid gaan, staat vast. Hoe deze oplossing voelt is vooral aan de gebruikers en de bewoners in de directe omgeving.

Gerelateerd project