Molenstraat – Kinderdijk wordt flink opgeknapt

Tijdens de informatieavonden van 6 februari en 23 augustus 2023 zijn de plannen voor de reconstructie van de Molenstraat en ‘Entreezone Werelderfgoed Kinderdijk’ toegelicht. Op 23 augustus 2023 werd al aangegeven dat vermoedelijk de entreezone wordt losgekoppeld van de reconstructie van de Molenstraat vanwege de complexiteit bij de toegang naar het molengebied. De reconstructie van de Molenstraat begint nu bij de komgrens tussen Alblasserdam en Kinderdijk en gaat door tot net voor de kruising van het Pot-terrein. De verkeersaanpassingen van de entreezone zullen apart, in plaats van tegelijk, worden voorbereid. Dit staat dus los van de reconstructie van de Molenstraat.

Bewoners aan de Molenstraat zijn inmiddels geïnformeerd over deze wijziging. De gemeente verwacht na de zomer een 3e informatieavond te organiseren, waarin het voorlopig ontwerp wordt toegelicht. Heeft u tussentijds vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider Henk Koene via e-mail henk.koene@jouwgemeente.nl of via het algemene telefoonnummer van gemeente Molenlanden 088 75 15 000.