Nulmeting Zuidelijk Havengebied Alblasserdam

De gemeente Alblasserdam heeft een bewonerspanel, omwonenden en ondernemers gevraagd voor een onderzoek over de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied. De nulmeting laat een laag cijfer zien qua inrichting en aantrekkelijkheid van dit gebied.

De gemeente Alblasserdam heeft in december 2020 via het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) het bewonerspanel, omwonenden en ondernemers (in de omgeving van het Zuidelijk Havengebied) gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek over de ontwikkeling van het gebied. Dit onderzoek is een nulmeting en geeft aan wat op dit moment de opinie is over het Zuidelijk Havengebied. De resultaten zijn inmiddels bekend.

Een onvoldoende gescoord!

Eén van de conclusies is dat de huidige inrichting het lage rapportcijfer van gemiddeld een 5,0 krijgt. 58% geeft het een ruime onvoldoende. De respondenten vinden de inrichting rommelig, leeg, kaal, saai, ongezellig en onaantrekkelijk.

Blij met de beweging

Veel respondenten geven aan blij te zijn dat er nu (eindelijk) wat gaat gebeuren. Wat ook uit de enquête blijkt, is dat men bij de toekomstige ontwikkeling van het gebied de woonfunctie belangrijk vindt, met aandacht voor (sociale), betaalbare woningen voor ouderen en jongeren. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor voldoende parkeergelegenheid, veiligheid, verkeer, groen en een aantrekkelijk wandel- en ontspanningsgebied rond de haven.

In de infographic en de factsheet bewonerspanel leest u meer.

Gerelateerd project