Parkeeronderzoek

In oktober ontvingen de bewoners in Kinderdijk en West-Kinderdijk de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek naar de ervaringen van het vergunningparkeren. Benieuwd naar de antwoorden? Lees hieronder er meer over.

Het vergunningparkeren in Kinderdijk en West-Kinderdijk beleefde dit jaar z’n tweede seizoen sinds de start op 15 september 2020. Tijd om een enquête uit te schrijven om te horen hoe dit bevalt bij de vergunninghouders. Er zijn 5 stellingen verspreid via een uitnodiging die huis-aan-huis bezorgd werd. Per stelling werd ook nog gevraagd hoe belangrijk men de vraag vond. In totaal zijn 440 kaarten uitgedeeld waarvan er 331 online zijn ingevuld. Een enorme respons! Onder de 5 gelukkige inzenders werden tassen met lekkers van Bakker Stam verdeeld na een loting.

Stelling: Door de invoering van vergunningparkeren zijn er in het toeristenseizoen overdag meer parkeerplaatsen vrij voor de inwoners.

70 % van de inwoners is het eens met deze uitspraak. 21 % is het niet eens en de rest heeft geen mening. Een aantal inwoners maakt daarbij nog wel de kanttekening dat de drukte dit jaar wel veel minder was dan vóór corona waardoor dit beeld enigszins vertekend kan zijn.

Stelling: De aanvraagprocedure verloopt soepel.

74% van de Kinderdijkers onderschrijft deze stelling. 10% is het ermee oneens en de rest heeft geen mening. Met name in de vakantieperiode kan een aanvraag wat langer blijven liggen maar over het algemeen loopt het goed.

Stelling: Het vergunningparkeren moet langer per dag van kracht zijn (nu van 10.00-18.00 uur).

De meningen zijn hierover verdeeld: evenveel inwoners zijn voor als tegen.

Stelling: Het vergunningparkeren moet verlengd worden (is nu van 1 april t/m 31 oktober).

Een krappe meerderheid (55%) is voor, 31 % is het daar niet mee eens en de rest geeft aan hier geen mening over te hebben.

Stelling: Vergunningparkeren is alleen zinvol in de Molenstraat/West- Kinderdijk. In het dorp zelf is het niet nodig.

61 % van de respondenten is het met deze stelling oneens en 20% eens. De rest heeft geen mening.

Ook mooi: 245 tips erbij!
We kregen ook nog eens 245 tips/op- en aanmerkingen toe. Die worden de komende tijd op een rijtje gezet, samen met de uitkomsten van de enquête, binnen de klankbordgroep vergunningparkeren. Wij houden u op de hoogte over het vervolg.