Project uitgelicht: stedenbouwkundig plan Entreegebied

Gebiedsgrip en verkeersveiligheid staan op nummer 1 binnen het stedenbouwkundig plan ‘Entreegebied Kinderdijk-Elshout’.

Entreegebieden van bijzondere locaties zijn blikvangers en vragen om speciale aandacht qua uitstraling, beleving en veiligheid. Het stedenbouwkundig plan ‘Entreegebied Kinderdijk-Elshout’ geeft aandacht aan de volgende drie facetten.

  • Grip houden op ontwikkelingen en bezoekersstromen

Om grip te houden op de ontwikkelingen bij de hoofdingang van het Werelderfgoed is het nodig om vanuit de gemeente Molenlanden betrokken te zijn bij de aankoop van panden die in dit gebied te koop staan. Ontwikkelingen in bijvoorbeeld Giethoorn en de Zaanse Schans laten zien dat ongepaste commerciële partijen verhinderen dat de gemeente zorg kan dragen voor een veilige grip op de bezoekersstromen.

  • Betere verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid rond de entreezone vraagt om een totaalaanpak. Steeds meer bezoekers komen over water en moeten de Lekdijk oversteken om in het molengebied te komen. Op drukke dagen zorgt dit voor onveilige situaties. De ‘Waterentree’, het prijswinnende ontwerp van Witteveen en Bos, biedt een mogelijke oplossing. In dit ontwerp lopen de bezoekers vanaf de waterkant van de Lek, door de spuisluis, in de richting van het Werelderfgoed en weer terug. Een totaalplan voor het gebied wordt uitgewerkt voordat we verder kunnen gaan met het plan ‘Waterentree’.

  • Op elkaar afstemmen van verschillende ontwikkelingen

Er spelen in Kinderdijk nog meer zaken die de komende tijd om een (her)inrichting vragen. Hoe gaan we om met het ‘De Jooden terrein’? Hoe richten we het terrein in tussen de afrit van de dijk, het bezoekerscentrum en de omgeving van het te renoveren J. U. Smitgemaal in? Verder zijn er ideeën over een andere inrichting van de bushaltes en van de waterbusstops. Naast nog andere grote en kleine initiatieven waarover we u de komende tijd verder berichten.
Met een totaalplan zorgen we voor een optimale kwaliteit en functioneren van de verschillende ruimtes.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Het totaalplan maken we met alle betrokken partijen waarin deskundigen met betrokken bewoners, ondernemers en overheden samenwerken. De komende maanden worden verschillende bijeenkomsten gehouden om een goed werkend totaalplan voor het entreegebied op te stellen. De eerste bijeenkomst is eind oktober gepland. Van de uitkomsten houden we je uiteraard via deze website op de hoogte.

Gerelateerd project