Herinrichting entreegebied Werelderfgoed

Gebiedsgrip en verkeersveiligheid staan op nummer 1 binnen het stedenbouwkundig plan ‘Entreegebied Kinderdijk-Elshout’

Entreegebieden van bijzondere locaties zijn blikvangers en vragen om speciale aandacht qua uitstraling, beleving en veiligheid. Daarom gaat gemeente Molenlanden, samen met deskundigen en belanghebbenden, aan de slag met een stedenbouwkundig plan voor de entreezone van Kinderdijk. Het gaat dan ruwweg om het gebied tussen restaurant Buena Vista en de uit- en instapzone voor bussen, en het gebied richting het nieuwe bezoekerscentrum.

Uitganspunt voor het plan is dat de uitstraling van het entreegebied beter past bij de werelderfgoedstatus en het verhaal van Kinderdijk. Het stedenbouwkundig plan ‘Entreegebied Kinderdijk-Elshout’ geeft aandacht aan de volgende drie facetten:

  1. Grip houden op ontwikkelingen en bezoekersstromen
    Om grip te houden op de ontwikkelingen bij de hoofdingang van het Werelderfgoed is het nodig om vanuit de gemeente Molenlanden betrokken te zijn bij de aankoop van panden die in dit gebied te koop staan. Ontwikkelingen in bijvoorbeeld Giethoorn en de Zaanse Schans laten zien dat ongepaste commerciële partijen verhinderen dat de gemeente zorg kan dragen voor een veilige grip op de bezoekersstromen.
  2. Betere verkeersveiligheid
    De verkeersveiligheid rond de entreezone vraagt om een totaalaanpak. Steeds meer bezoekers komen over water en moeten de Lekdijk oversteken om in het molengebied te komen. Op drukke dagen zorgt dit voor onveilige situaties. De ‘Waterentree’, het prijswinnende ontwerp van Witteveen en Bos, biedt een mogelijke oplossing. In dit ontwerp lopen de bezoekers vanaf de waterkant van de Lek, door de spuisluis, in de richting van het Werelderfgoed en weer terug. Een totaalplan voor het gebied wordt uitgewerkt, voordat we verder kunnen gaan met het plan ‘Waterentree’.
  3. Op elkaar afstemmen van verschillende ontwikkelingen
    Er spelen in Kinderdijk nog meer zaken die de komende tijd om een (her)inrichting vragen. Hoe gaan we om met het ‘De Jooden terrein’. Hoe richten we het terrein in tussen de afrit van de dijk, het bezoekerscentrum en de omgeving van het te renoveren J. U. Smitgemaal in? Verder zijn er ideeën over een andere inrichting van de bushaltes en van de waterbusstops. Naast nog andere grote en kleine initiatieven waarover we u de komende tijd verder berichten. Met een totaalplan zorgen we voor een optimale kwaliteit en functioneren van de verschillende ruimtes.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Het totaalplan maken we met alle betrokken partijen waarin deskundigen met betrokken bewoners, ondernemers en overheden samenwerken. Eind 2020 houden we verschillende bijeenkomsten om een goed werkend totaalplan voor het entreegebied op te stellen.

Planning