Herinrichting entreezone Werelderfgoed

Bij de hoofdentree van het Werelderfgoed liggen twee terreinen die een belangrijke rol spelen bij de verdere ontwikkeling van Kinderdijk. Dit zijn het zogenaamde ‘de Jooden-terrein’ en de ‘Entreezone Kinderdijk’. Het eerste terrein is nu deels in gebruik als parkeerplaats, het tweede terrein omvat ruwweg het gebied tussen restaurant Buena Vista en de uit- en instapzone voor bussen, en het gebied richting het nieuwe bezoekerscentrum. De gemeente Molenlanden ontwikkelt samen met belanghebbenden voor beide een nieuw plan, dat zal leiden tot wijzigingen in de bestaande bestemmingsplannen.

Uitstraling

Uitgangspunt is dat de uitstraling van de Entreezone meer moet gaan passen bij de werelderfgoedstatus en het verhaal van Kinderdijk als icoon van 750 jaar watermanagement. Ook is het de bedoeling dat er een duidelijker onderscheid komt tussen het dorp, dat zich in de luwte kan blijven ontwikkelen, en de drukte rondom de ingang van het Werelderfgoed. De gemeente gaat samen met betrokkenen, zoals omwonenden, ondernemers, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en Waterschap Rivierenland een stedenbouwkundig plan maken. Hierbij worden ook de waterentree, de toekomst van beide waardhuizen, het gebied rondom het bezoekerscentrum en het JU Smitgemaal meegenomen.

Planning