Stedenbouwkundige visie herinrichting entreegebied

Nu ontstaan er op drukke dagen regelmatig flinke opstoppingen en onveilige situaties op de smalle Lekdijk en tot overlast in het dorp Kinderdijk. Samen met bewoners, ondernemers, overheden en andere partners in het gebied is het afgelopen jaar door het stedenbouwkundig bureau SVP en met landschapsarchitect BoschSlabbers een stedenbouwkundig visie ontwikkeld om het entreegebied te uitstraling te geven die het verdient. Het gemeentebestuur (college en raad) van Molenlanden heeft unaniem die visie goedgekeurd.

Authentiek, veilig en leefbaar

Wethouder Arco Bikker: “Als het entreegebied volgens de voorstellen uit deze visie wordt ontwikkeld, krijgt het eindelijk de uitstraling die past bij de status van één van bekendste UNESCO Werelderfgoederen ter wereld.

De aanpassingen doen recht aan de authenticiteit en versterken de kwaliteit van het eeuwenoude, typisch Hollandse werklandschap. In het molengebied wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het is een leefgebied met een ziel, geen afgesloten attractiepark. Vanaf de steiger van de waterbus tot aan het in 2019 geopende nieuwe bezoekerscentrum ontstaat een overzichtelijk en aantrekkelijk groengebied, waar toeristen als vanzelf hun weg het molengebied in kunnen vinden. Dorp en molengebied worden veel natuurlijker met elkaar verbonden, zodat het dorp kan blijven profiteren van het toerisme.

Tekening : SVP BoschSlabbers

Het zicht op het molengebied, nu nog belemmerd door een gebouw Windkracht 4 dat daar in de jaren ’90 is neergezet, wordt door de sloop van dat gebouw hersteld. Tussen beide historische Waardhuizen ontstaat een open, overzichtelijk en aantrekkelijk ontvangstgebied. Wandelaars en fietsers zullen veel veiliger kunnen oversteken, de toegang tot het gebied wordt geschikt gemaakt voor mensen met een beperking. Fietsers en wandelaars krijgen een gescheiden ingang. Er komt een ruimere steiger voor de waterbus, met twee bruggen. Eén van die bruggen sluit direct aan op de Middelkade, die recht doorgetrokken wordt richting de dijk. Daarmee worden de eeuwenoude landschapslijnen, die bij de aanleg van de nieuwe spuisluis in de jaren ’90 zijn verdwenen, in oude luister hersteld.

Lef In 2020 is het ‘Uitvoeringsprogramma Kinderdijk 2020-2025’ vastgesteld door de raad van Molenlanden. Het ontwikkelen van een visie voor het entreegebied was daarin een belangrijk onderdeel. Ondanks alle beperkingen door corona, is in de afgelopen 2 jaar met molenbewoners, inwoners van het dorp en vertegenwoordigers van de SWEK, de provincie, het waterschap en de gemeentes Molenlanden en Alblasserdam gezamenlijk en gedragen deze visie ontwikkeld. Het Bestuurlijk Platform Kinderdijk omarmt de visie en adviseert de raad om deze vast te stellen en te starten met de volgende fase, de visie past in het toekomstbeeld van de SWEK.

Wethouder Bikker: ”Alle betrokkenen hebben wensen kunnen vervullen maar ook moeten inleveren ten opzichte van hun eigen visie, wensen en verlangens in het gebied. Het is echt geweldig dat we met elkaar tot dit plan zijn gekomen. Het toont lef. Voor het vervolg is het ondenkbaar dat de gemeente zonder actieve steun en betrokkenheid van de andere partijen het plan kan realiseren.”

Planning en financiering
Nu de visie is goedgekeurd start de verdere uitwerking, waarbij er naar verwachting in januari 2024 gestart kan worden met de uitvoering. Een en ander is nog sterk afhankelijk van financiering. De berekende kosten zijn 18 tot 20 miljoen euro, waarvoor lokaal, regionaal, landelijk en Europees dekking voor wordt gezocht.

Wethouder Bikker: “Op dit moment vragen we de nieuwe raad dus om de stedenbouwkundige visie vast te stellen en goedkeuring te geven voor het uitwerken van een uitvoeringsprogramma. Dit bevat een gedetailleerde businesscase per (deel)project, wat pas start als de raad de financiering heeft goedgekeurd.” Geïnteresseerden kunnen inspreken bij de raadsvergadering in april en zich daarvoor aanmelden bij de griffie van Molenlanden.

Lees hier meer in een samenvatting van de visie en download het volledige boekje

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Eric Spaans eric.spaans@jouwgemeente.nl Programmaregisseur of voor persvragen met Liesbeth van Meurs communicatie@jouwgemeente.nl , communicatieadviseur.

Planning
  • 19 april 2022 / Stedenbouwkundige visie unaniem aangenomen door emeenteraad Molenlanden
  • 01 januari 2024 / Verwachte start werkzaamheden, afhankelijk van financiering