Het verhaal van Kinderdijk

Als vervolg op het gebiedsperspectief Kinderdijk 2030 is samen met de molenbewoners en een groep van experts in een aantal creatieve sessies gewerkt aan het Verhaal van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. We streven naar een toekomst, waarin het icoon Kinderdijk met een aansprekend verhaal invulling geeft aan de educatieve taak die het UNESCO Werelderfgoed vereist. Er is gewerkt aan een uitwerking van het verhaal dat Kinderdijk wil vertellen en dat voor een langere periode de basis vormt voor de wijze waarop het Werelderfgoed zich aan bezoekers presenteert.

Op 9 april 2022 is tijdens een molenaarsontbijt het verhaal gepresenteerd in de vorm van een boekje. De molenbewoners van Kinderdijk kregen dit als hoofdrolspelers de eerste druk uitgereikt. Afgelopen jaar is het verhaal opgesteld door een expertgroep bestaande uit onder andere Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Nederland bureau voor Toerisme en Congressen, Provincie Zuid-Holland, het Waterschap, molenaars, RCE, Viking Riviercruises, lector storytelling, ZKA.

Het verhaal in het kort

Het Verhaal gaat over het innovatieve watermanagement van Holland en de Alblasserwaard in het bijzonder. Dit is bedoeld om richting te geven aan nieuwe bezoekervaringen en verbinding aan te brengen tussen de bij Kinderdijk betrokken stakeholders.

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk vertelt een verhaal van drie thema’s: watermanagement, molenaars en innovatie. Door hard werken en slim organiseren houden bewoners hun land leefbaar. 1000 jaar geleden was de Alblasserwaard nog een groot veenmoeras, ingeklemd tussen rivieren, maar door het graven van sloten legden de Nederlanders dit gebied droog. Om te overleven in de strijd met het water maakten ze dit onleefbare gebied leefbaar en vruchtbaar. De Alblasserwaard ontstaat.

Vanaf de 15e eeuw werden ingenieuze poldermolens gebouwd om water naar hoger-liggende afwateringskanalen en boezems te pompen. In de loop van de 18e eeuw gingen meerdere waterschappen over op het lage en hoge boezemsysteem met molenbemaling. In tegenstelling tot andere locaties, is dit systeem in Kinderdijk nog altijd intact. Vandaag de dag staat de grootste concentratie windmolens van de wereld (19 stuks) symbool voor het leven tegen en met het water; echt Hollands watermanagement. Naar een nieuw evenwicht tussen mens en natuur. Bijzonder aan Kinderdijk is dat er nog altijd molenaar-families wonen in de molens. Vol trots werken zij in het gebied, houden het ambacht in stand en delen de verhalen die het gebied zo bijzonder maken. Het molenaarschap is een ware ‘way-of-life’.

Om ook in de toekomst te overleven en leefbare grond te houden, maken we nu een grote verandering door. 750 jaar lang houden we met hulp van de molens, gemalen, afwatering en ringdijken de natuur in bedwang. Maar de langetermijneffecten van 750 jaar Hollands watermanagement van omdijken en afwateren, stellen ons nu voor nieuwe uitdagingen. Inklinking van het veen en bodemdaling versnellen, biodiversiteit neemt af en klimaatverandering dwingt ons om ons watersysteem en grondgebruik opnieuw vorm te geven. Niet langer enkel gericht op het afvoeren van water maar gericht op het meebewegen met de natuur.

Lees het boekje ‘Verhaal van Kinderdijk’ (PDF)

Planning
  • 01 april 2022 / Nieuw uitgewerkt verhaal is klaar