Het verhaal van Kinderdijk

Wij streven naar een toekomst, waarin het icoon Kinderdijk met een aansprekend verhaal invulling geeft aan de educatieve taak die het UNESCO Werelderfgoed vereist. Er is behoefte aan een uitwerking van het verhaal dat Kinderdijk wil vertellen en dat voor een langere periode de basis vormt voor de wijze waarop het Werelderfgoed zich aan bezoekers presenteert.

Het ontwikkelen van het verhaal vraagt om een zorgvuldige aanpak, met intensieve betrokkenheid van de bewoners van het gebied en de omliggende kernen. Niet als toehoorder, maar als medeproducent. Het gaat immers over hun directe leefomgeving. De SWEK heeft de lead in dit project. Andere mee producerende stakeholders zijn: beide gemeentes, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het waterschap en de provincie. De verschillende schaalniveaus waarop in Kinderdijk-Elshout gedacht en gewerkt moet worden, komen zo optimaal tot hun recht: lokaal – regionaal – nationaal en zelfs internationaal. Eén van de belangrijke uitgangspunten is dat er in de Alblasserwaard veel belang gehecht wordt aan het eerbiedigen van de zondagsrust. Dit moet je straks in het verhaal kunnen zien en ervaren. Het uitgangspunt van de zondagsrust geeft de lokale gemeenschap ons mee.

Het verhaal wordt in een aantal creatieve bijeenkomsten uitgewerkt. Ter inspiratie worden voor elke bijeenkomst externe deskundigen uitgenodigd. Het hele proces wordt begeleid door Merlijn Pietersma van ZKA Strategy.

Planning
  • 01 mei 2021 / Nieuw uitgewerkt verhaal is klaar