Vergunningparkeren

Met de invoering van een vorm van gereguleerd parkeren zoals vergunningparkeren kunnen we de leefbaarheid van het dorp verbeteren. We voorkomen zo dat bezoekers parkeren op parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor inwoners. En we kunnen optreden als bezoekers toch dicht bij de ingang in Kinderdijk proberen te parkeren. Zo pakken we snel de belangrijkste vorm van overlast aan.  Er komt een ruime bezoekersregeling voor familie van inwoners en een blauwe zone voor horecaondernemers.

Voor bezoek en familie kunnen inwoners van Kinderdijk en bewoners van de West Kinderdijk bezoekerspassen krijgen. Zelf krijgen de inwoners een vignet dat zij achter de voorruit van hun auto kunnen plakken. We stellen geen limiet aan het aantal auto’s per huishouden.

In Alblasserdam geldt het vergunningparkeren op de West Kinderdijk van nummer 117 t/m 371 en op de Molenkade tot waar de auto’s mogen komen.

Het vergunningparkeren geldt tijdens het toeristenseizoen: van 1 april tot 1 november. Het  vergunningparkeren is gratis voor bewoners, ondernemers, instellingen en hun bezoekers.

Kijk voor een antwoord op veelgestelde vragen en een aanvraagformulier voor een vergunning op www.molenlanden.nl/vergunningparkeren-kinderdijk

Planning
  • 15 september 2020 / Start vergunningparkeren Kinderdijk, gemeente Molenlanden
  • 30 september 2020 / Start vergunningparkeren West-Kinderdijk, gemeente Alblasserdam