Standpunt college Molenlanden Middelkade en Blokweerschekade

De toegankelijkheid van beide openbare kades in het Werelderfgoed leidt regelmatig tot discussies. Daar spelen immers veel belangen die elkaar in de weg kunnen zitten. Het belang van de bewoners van het Werelderfgoed (en hun bezoekers) om ongehinderd naar hun woning te kunnen, het belang van de fietsers en wandelaars om over de kades het gebied te doorkruisen, het belang van de betalende bezoekers van het Werelderfgoed die ook willen kunnen genieten van de rust, ruimte en authenticiteit van het gebied en tenslotte het belang van de omwonenden die het molengebied gebruiken als ‘hun park’, om te recreëren, wandelen, fietsen, etc.

Zoals iedereen die wel eens op topdagen op de Middelkade is geweest wel weet, kunnen deze groepen elkaar flink in de weg zitten, zeker op de Middelkade tussen de ingang aan de Lekdijk en de Blokweerse brug.

Daarom is er altijd een roep geweest om de toegang tot het gebied te kunnen beheersen omdat alleen op die manier de bezoekersstromen naar het Werelderfgoed optimaal kunnen worden beheerst. In de gebiedsvisie die in 2019 door alle partijen is vastgesteld, wordt daarom de optie opengehouden dat de toegang tot één of beide kades beperkt zou kunnen worden, maar altijd met daarbij de kanttekening dat bewoners van het Werelderfgoed daar geen last van mogen hebben en ook omwonenden het gebied zonder probleem –en dus zonder daarvoor kosten te hoeven maken– moeten kunnen blijven benutten als ‘hun park’.

De discussie over de toegankelijkheid van beide kades is daarmee zeker niet afgerond. Er zijn partijen die de kades zonder enige restrictie altijd voor iedereen kosteloos toegankelijk willen houden; er zijn ook partijen die daar genuanceerder over denken. Het college van Molenlanden heeft de voorkeur voor de volgende beleidslijn:

De Middelkade blijft beschikbaar en toegankelijk als doorgaand fiets- en wandelpad. De vormgeving zal echter wel zodanig moeten worden, dat ‘hardrijders’ ontmoedigd worden om van het fietspad gebruik te maken. In geval van grote drukte van betalende bezoekers moet het echter wel mogelijk worden om de Middelkade voor enkele uren af te sluiten voor de doorgaande fietsers of om hen te kunnen dwingen af te stappen en hun reis wandelend voort te zetten.

Argumentatie daarvoor is dat conform het ‘Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk’ de bezoekers rust, ruimte, authenticiteit en karakter van het gebied moeten kunnen ervaren. Afsluiten heeft dus niet alleen met ‘veiligheid’ te maken, maar ook met het nastreven van een bepaald kwaliteitsniveau voor de betalende bezoekers.

Het gaat in eerste instantie dan om het traject vanaf het bezoekerscentrum tot aan de Blokweerse brug. Voordat daadwerkelijk tot (tijdelijke) afsluiting kan worden overgegaan, moeten er veilige omleidingsroutes beschikbaar zijn, een duidelijke norm zijn afgesproken op basis van de actuele bezoekers in het gebied en moeten er sluitende afspraken gemaakt zijn over de uitvoering en de communicatie daarover, naar gebruikers, omwonenden, politie en hulpdiensten.

Bij dit alles geldt altijd dat bewoners van de kern Kinderdijk, de bewoners van de West-Kinderdijk, van de Lekdijk tot aan ‘Korenmolen de Regt’ en de inwoners van het molengebied te allen tijde de Middelkade, Molenkade en Blokweerschekade vrij kunnen gebruiken. Of dit ook voor andere inwoners van de omliggende gemeenten gaat gelden, moet nog besloten worden.

Of dit uiteindelijk de manier wordt waarop de toegankelijkheid van beide kades wordt gereguleerd, zal de komende tijd duidelijk worden. Het enige dat echt zeker is, is dat genoemde inwoners in ieder geval vrij gebruik kunnen blijven maken van de kades.