Voortgang stedenbouwkundig plan Entreegebied Werelderfgoed Kinderdijk

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een plan voor het entreegebied, ruwweg het gebied tussen beide Waardhuizen tot achter het J.U. Smitgemaal. Een regiegroep met vertegenwoordigers van de inwoners begeleidt dit proces.

Iedereen die in de buurt woont, weet hoe onveilig de verkeerssituatie boven aan de dijk is: bezoekers en het woon-werkverkeer kruisen elkaar boven aan de dijk. De gemeente is in onderhandeling over de aankoop van Buena Vista en Windkracht 4 om daarmee te voorkomen dat deze panden in handen vallen van grote toeristische bedrijven die veel belang hebben bij een nog grotere toestroom van toeristen naar Kinderdijk. Het entreeplan komt er om deze problemen op te lossen en om de toegang van het Werelderfgoed een uitstraling te geven die past bij het gehele gebied. Daarin wordt ook de toekomst van het ‘De Joodenterrein’ uitgewerkt.

Op donderdag 29 oktober jl. heeft een eerste co-designbijeenkomst plaatsgevonden met ongeveer 45 deelnemers, waaronder dus ook dorpsbewoners, molenbewoners en ondernemers uit het dorp. Door de coronamaatregelen vond de bijeenkomst digitaal plaats. De deelnemers vonden het een inspirerende, open en duidelijke bijeenkomst, waarin alle ruimte was voor eigen inbreng. Oplossingsrichtingen werden verkend en de complexiteit werd voor iedereen duidelijk en erkend. Eenvoudige of simpele oplossingen zijn er niet; dat werd wel duidelijk. Op basis van deze gesprekken werken de stedenbouwkundigen een aantal varianten uit. Waarschijnlijk worden die in januari 2021 besproken tijdens de volgende co-designsessie. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Eric.Spaans@jouwgemeente.nl

Gerelateerd project